Kivilágosodott Felső törökhegy út

Az önkormányzati és lakossági összefogás eredményeképpen létrejövő fejlesztésről olvasónk írt összefoglalót, melyet módosítás nélkül közlünk:

Vác városunk észak-keleti részén, az M2-es autóút által határolt Deákvárhoz kapcsolódó Felső törökhegyi városrészünk évről-évre népesedik. Sok család – a városon belüli beépítetlen telkek hiányában is – ezen peremrészen látja meg a fantáziát a családi otthon kialakítására. A több mint két évtizede történt belterületbe vonás óta a teljes közművesítésre és az infrastruktúra fejlesztésére egyre nagyobb igény van. A korábbi – rendezetlenebb – zártkerti jellegből származó telekadottságok miatt a szabályozott lakótelkekké való alakítás igen körülményes és költséges többletfeladatokkal jár. Az előírt útszélességek kialakítása feltétele minden egyes fejlesztésnek. Tekintettel arra, hogy a telekingatlanok többnyire magántulajdonban vannak, ezen telekalakítások csak a telektulajdonosok és az Önkormányzat kölcsönös együttműködésével vihető végbe.

Egy igen jelentős együttműködés eredményeképpen – egy több mint 4 éves folyamatnak köszönhetően – a Felső törökhegyi városrészen a Kosdi úttól indulóan egy hosszabb, több mint 400 m-es útszakaszon a tulajdonosok hozzájárulásával, a telekalakítási költségek Önkormányzati felvállalásával sikerült – a szabályozási terv szerinti – megfelelő útszélességet kialakítani, ami egy teljesen új elektromos hálózat kiépítését tette lehetővé. Megjegyzem a Felső törökhegy út (gerincút) ezen fő bejárati szakaszán az elektromos ellátás egyáltalán nem állt rendelkezésre.

A városrészen a lakóközösség nagyon régi kérése a közvilágítás fejlesztése is, mivel a kb. 1,3 km hosszú gerincút csak szakaszosan rendelkezett közvilágítással, de ez az első 400 m-es Kosdi útba torkolló szakasz, mely a tömegközlekedést biztosító buszmegállóhoz vezet teljesen kivilágítatlan volt. Őszi-téli időszakban már kora délután is korom sötétben kellett a munkába, iskolába járó gyalogosoknak botorkálni a kiépítetlen úton.

Örömmel tapasztaltuk, hogy kérésünk most végre meghallgatásra talált, és az elektromos hálózat építésével egyidőben a közvilágítási kábel is lefektetésre került, majd ezt követően az Önkormányzat forrást biztosított a lámpatestek felállítására is, így most már korszerű energiatakarékos 8 m magas lámpatestekkel az esti órákban is biztonságosan közlekedhetünk a Felső Törökhegy út bevezető szakaszán.

A fejlesztéseknek köszönhetően sokkal élhetőbbé vált a környezetünk, ezért a lakóközösség nevében szeretnénk köszönetet mondani a Váci Önkormányzatnak, hogy biztosította a szükséges forrást a fejlesztések megvalósításához, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának munkatársait is külön dicséret illeti, a segítőkész hozzáállásuk és a hatékony szervezésük tekintetében, továbbá köszönjük a körzetünk képviselőjének a közbenjárását. Reméljük, hogy a jövőben még sok ilyen együttműködés eredményeképpen tovább fejleszthetjük lakókörnyezetünket.

A Felső törökhegyi lakóközösség nevében
Csányi Balázs